MGNBS型磁力座,米思米可替代磁性座,MISUMI Magnetic base

MGNBS40,MGNBS80,MGNBS100,Magneticbase,磁性座,磁力表座,米思米替代

  • 型号: MGNBS40~~MGNBS100
  • 品牌: open
  • 扭矩: 最大吸力(Max attraction):400~~1000N

Product Drawing                                                                                                       

上海磁铁 | 釹铁硼磁铁 | 钐鈷磁铁 | 磁性组件

Product Description                                                                                                    

规格最大吸引力ABL(H)CDM重量现货
TypeTAGMax. attraction(N)mmmmmmmmmmmmmmWeight(g)Inventory
MGNBS4040042414234108M6400×
8080062M8700×
100100073800×

Model:MGNBS40,MGNBS80,MGNBS100,Magnetic base

带“√”表示有常备货,带“×”表示非常备货。

Marked “√” means there is inventory, Marked “×” means there is no inventory.

我司可根据客户样品定制加工Magnetool,根据客户要求OEM产品。

We can customize processing Magnetool according to customer samples, and OEM products according to customer requirements.

Product Show                                                                                                              

上海磁铁 | 釹铁硼磁铁 | 钐鈷磁铁 | 磁性组件

手机:+86 13681609294   (微信同号) 

邮箱:zzhu@open-magnetic.com 


微信:open-magnetic                                                                           微信公众号:骜磐磁业

锅磁上海磁铁 | 釹铁硼磁铁 | 钐鈷磁铁 | 磁性组件 | 磐 | open | 磁力联轴器 | 磁性表座 | 磁化水环 | 上海磁性材料厂 | 磁性方箱 | 磁扣 | 磁力棒


标签: MGNBS40
电话咨询
产品中心
在线订购
导航